Nhà xe Phượng Thu Măng Đen -Sài Gòn-Kon Tum

Nhà xe Phượng Thu Măng Đen – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum

Nhà xe Phượng Thu
Nhà xe Phượng Thu
Măng Đen HCM
Măng Đen HCM

Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum

 • Thành phố Kon Tum
 • Huyện Đắk Glei
 • Huyện Đắk Hà
 • Huyện Đắk Tô
 • Huyện Ia H’Drai
 • Huyện Kon Plông
 • HuyệnKon Rẫy
 • Huyện Ngọc Hồi
 • Huyện Sa Thầy
 • Huyện Tu Mơ Rông

Các tuyến chính

 1. KONTUM – SÀI GÒN
 2. KONTUM – ĐÀ NẴNG
 3. KONTUM – HÀ NỘI, VĨNH PHÚC

Địa chỉ và liên hệ

Block "chen-giua-bai" not found

Giới thiệu thêm

Bản đồ nhà xe

Facebook & website Nhà xe Phượng Thu Măng Đen

https://phuongthukontum.com/lien-he/
https://www.facebook.com/xekhachkontum/

Gọi tư vấn ngay
%d bloggers like this: