Chành Xe Tốc hành TÈO Kiến Tường Long An

Chành Xe Tốc hành TÈO Kiến Tường Long An Vận tải hành khách và nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM đi Kiến Tường ngày 4 chuyến thường xuyên.

Khung giờ Chành Xe Tốc hành TÈO

  • Kiến tường đi 3h30 về từ HCM 10h
  • Kiến tường đi 4h30 về từ HCM 11h
  • Kiến tường đi 8h00 về từ HCM 15h
  • Kiến tường đi 14h30 về từ HCM 17h

Địa chỉ và liên hệ

Block "chen-giua-bai" not found

Giới thiệu thêm

Từ nhà xe

Bản đồ nhà xe

Facebook nhà xe

Gọi tư vấn ngay
%d bloggers like this: