Chành Kim Hoàng Trà Vinh

Chành xe Kim Hoàng Trà Vinh Xe có nhận ký gửi hàng hoá từ 273 Trần Phú, P8, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Trà Vinh.

  • 🕑Trà Vinh đi : Đang cập nhật
  • 🕑HCM Đi : Đang cập nhật

Các tuyến chính:

3h sáng -> 10h tối

Địa chỉ và liên hệ

Giới thiệu thêm

 

Bản đồ Chành Kim Hoàng Trà Vinh

 

Facebook nhà xe

 

Gọi tư vấn ngay
%d bloggers like this: