Xe Khách Tấn Cường

Xe Khách Tấn Cường Trà Vinh Xe có nhận ký gửi hàng hoá từ Thành phố Hồ Chí Minh. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Trà Vinh.

  • 🕑Trà Vinh đi : Đang cập nhật
  • 🕑HCM Đi : Đang cập nhật

Các tuyến chính:

Lịch trình : Sài Gòn – Trà Vinh
Giờ xuất bến : Sài Gòn 6h đến 18h Trà Vinh 1h đến 17h

Địa chỉ và liên hệ

Giới thiệu thêm

 

Bản đồ

 

Facebook nhà xe

 

Gọi tư vấn ngay
%d bloggers like this: