Tag Archives: Kon Tum

Nhà xe Việt Tân – Sài Gòn – Kon Tum

Nhà xe Việt Tân – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum Các tuyến chính: Từ Kon tum – TP HCM (và ngược lại) Từ Kontum – Nam Định/Thái Bình/Thanh Hoá/Nghệ […]

Nhà xe Đức Thưởng – Sài Gòn – Kon Tum

Nhà xe Đức Thưởng – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Bến xe Đắk Hà, Kon Tum chạy về bx An Sương, Tân Phú, Tân Bình, BXMĐ Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện […]

Nhà xe Phượng Thu Măng Đen -Sài Gòn-Kon Tum

Nhà xe Phượng Thu Măng Đen – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà […]

Nhà xe Phượng Thu – Sài Gòn – Kon Tum

Nhà xe Phượng Thu – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk […]

Nhà xe Tân Niên

Nhà xe Tân Niên – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Biên Hoà Đồng Nai. Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk […]

Nhà xe Minh Quốc Limousine – Sài Gòn – Kon Tum

Nhà xe Minh Quốc Limousine – HCM – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ Sài Gòn. Các tuyến chính từ Kon Tum <> BXMĐ, BXMT; HCM <>Ngọc Hồi, Đắk Hà, Kon PLông   Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum / Huyện Đắk Glei / Huyện […]

Nhà xe Tân Anh Limousine – Sài Gòn – Kon Tum

Nhà xe Tân Anh Limousine – Sài Gòn – Kon Tum xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện […]

Nhà xe Long Vân – Ngọc Hồi (Kon Tum)

Nhà xe Long Vân – Ngọc Hồi (Kon Tum) xe khách có nhận ký gửi hàng hoá từ TP HCM. Xe khai thác nhiều tuyến trong đó có HCM – Gia Lai – Kon Tum Đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô […]

Gọi tư vấn ngay