Bạn đang tìm hộp giấy? 

Hộp Giấy Chấm TOP hân hạnh giới thiệu 

Giảm giá!

Băng keo & Xốp chống sốc

Băng keo in chữ hàng dễ vỡ

95,000

Uncategorized

Size mới 32x21x14cm

5,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 19 10 3

1,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x20x15 cm

4,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x15 cm

3,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x10cm

3,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x5cm

2,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x10cm

2,600

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x5cm

2,300

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 18x18x18cm

3,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 14x5x5cm

1,800

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 15x7x7cm

1,900