Hộp Giấy Chấm TOP

Hộp Giấy Chấm TOP

Nơi bán thùng hộp giấy carton giá rẻ tại HCM và giao nhanh trong ngày, hàng luôn sẵn có.

Bảo hiểm cho hàng hóa
Giảm hư hao

Giúp đảm bảo vẹn toàn cho hàng hoá gởi COD

Tăng tính chuyên nghiệp
Ấn tượng với khách hàng

Khách hàng chắc chắn sẽ đánh giá shop của bạn chuyên nghiệp hơn khi nhận hàng mà có đóng gói cẩn thận

Tiết kiệm thời gian
Chuyên tâm vào kinh doanh

Sử dụng hộp giấy carton bạn chỉ tốn 3giây/ 1đơn hàng thay vì 5 phút như khi quấn bằng túi nilon!

STT Qui cách cm
(dài x rộng x cao)
Giá 3.000 hộp Giá 1.000 hộp Giá 500 Giá lẻ dưới
500 hộp
1 5x5x5 500 600 600 600
2 6x6x6 700 800 900 900
3 6x6x12 1,250 1,400 1,600 1,900
4 7x7x17 1,350 1,500 1,700 2,000
5 7x7x27 1,650 1,800 2,000 2,300
6 8x8x8 1,250 1,400 1,600 1,900
7 8x8x5 1,200 1,300 1,400 1,500
8 8x8x12 1,350 1,500 1,700 2,000
9 8x8x15 1,550 1,700 1,900 2,200
10 8x8x20 1,650 1,800 2,000 2,300
11 9x9x8 1,350 1,500 1,700 2,000
12 10x6x6 1,250 1,400 1,600 1,900
13 10x10x6 1,350 1,500 1,700 2,000
14 10x10x8 1,350 1,500 1,700 2,000
15 10x7x13 1,450 1,600 1,800 2,100
16 10x7x16 1,550 1,700 1,900 2,200
17 10x10x10 1,550 1,700 1,900 2,200
18 10x3x18,5 1,450 1,600 1,800 2,100
19 10x10x8 1,450 1,600 1,800 2,100
20 12x7x8 1,350 1,500 1,700 2,000
21 12x12x12 1,850 2,000 2,200 2,500
22 12x12x9 1,700 1,850 2,050 2,350
23 12x12x6 1,550 1,700 1,900 2,200
24 13x7x4 1,250 1,400 1,600 1,900
25 14x5x5 1,200 1,300 1,500 1,800
26 15x7x7 1,300 1,400 1,600 1,900
27 15x10x15 1,900 2,050 2,250 2,500
28 15x10x10 1,700 1,850 2,050 2,400
29 15x10x5 1,600 1,750 1,950 2,200
30 15x8x6 1,550 1,700 1,900 2,200
31 15x12x10 1,850 2,000 2,200 2,500
32 15x12x12 1,950 2,100 2,300 2,600
33 15x15x7 2,050 2,200 2,400 2,700
34 15x13x15 2,200 2,350 2,550 2,800
35 16x12x6 1,650 1,800 2,000 2,300
36 16x6x6 1,550 1,700 1,900 2,200
37 16x16x16 2,850 3,000 3,200 3,500
38 17x5x11 1,450 1,600 1,800 2,100
39 17x7x13 1,700 1,850 2,050 2,350
40 17x12x10 2,150 2,300 2,500 2,800
41 18x10x8 1,750 1,900 2,100 2,400
42 18x12x8 2,050 2,200 2,400 2,700
43 18x14x12 2,250 2,400 2,600 2,900
44 18x18x9 2,500 2,650 2,850 3,150
45 18x18x18 3,250 3,400 3,600 3,900
46 20x10x5 1,650 1,800 2,000 2,300
47 20x10x7 1,850 2,000 2,200 2,500
48 20x15x10 2,300 2,450 2,650 2,950
49 20x20x15 3,350 3,500 3,700 4,000
50 20x20x5 2,850 3,000 3,200 3,500
51 20x20x7 2,950 3,100 3,300 3,600
52 20x20x10 3,050 3,200 3,400 3,700
53 20x10x10 1,850 2,000 2,200 2,500
54 20x12x12 2,400 2,550 2,750 3,050
55 20x15x15 2,850 3,000 3,200 3,500
56 20x15x5 2,200 2,350 2,550 2,850
57 20x15x7 2,300 2,450 2,650 2,950
58 20x18x12 3,150 3,300 3,500 3,800
59 21x7x12 1,950 2,100 2,300 2,600
60 21x21x20 4,100 4,250 4,450 4,750
61 22x19x7 2,850 3,000 3,200 3,500
62 22x19x14 3,450 3,600 3,800 4,100
63 25x8x8 1,950 2,100 2,300 2,600
64 25x10x10 2,200 2,350 2,550 2,850
65 25x15x5 2,300 2,450 2,650 2,950
66 25x15x8 2,600 2,750 2,950 3,250
67 25x15x10 2,650 2,800 3,000 3,300
68 25x20x6 3,250 3,400 3,600 3,900
69 25x17x7 2,950 3,100 3,300 3,600
70 25x20x15 4,250 4,400 4,600 4,900
71 25x15x15 3,150 3,300 3,500 3,800
72 25x25x15 4,450 4,600 4,800 5,100
73 25x25x10 4,250 4,400 4,600 4,900
74 25x25x25 5,150 5,300 5,500 5,800
75 25x20x10 3,350 3,500 3,700 4,000
76 25x22x20 4,650 4,800 5,000 5,300
77 28x11x8 2,350 2,500 2,700 3,000
78 28x17x7 2,950 3,100 3,300 3,600
79 28x16x12 3,450 3,600 3,800 4,100
80 28x20x8 3,250 3,400 3,600 3,900
81 30x10x10 2,250 2,400 2,600 2,900
82 30x12x12 2,700 2,850 3,050 3,350
83 30x15x15 3,350 3,500 3,700 4,000
84 30x15x10 3,050 3,200 3,400 3,700
85 30x20x10 3,450 3,600 3,800 4,100
86 30x20x15 4,150 4,300 4,500 4,800
87 30x20x20 4,650 4,800 5,000 5,300
88 30x21x7 3,550 3,700 3,900 4,200
89 30x24x24 5,850 6,000 6,200 6,500
90 30x25x20 5,450 5,600 5,800 6,100
91 30x25x15 5,250 5,400 5,600 5,900
92 30x30x15 5,950 6,100 6,300 6,600
93 30x30x10 5,450 5,600 5,800 6,100
94 33x21x12 4,450 4,600 4,800 5,100
95 35x25x20 5,950 6,100 6,300 6,600
96 35x25x15 5,450 5,600 5,800 6,100
97 35x35x20 8,450 8,600 8,800 9,100
98 40x20x15 4,950 5,100 5,300 5,600
99 40x22x20 5,850 6,000 6,200 6,500
100 40x30x20 7,750 7,900 8,100 8,400

Size nhỏ dưới 10cm

Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x18cm

1,900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x10cm vuông

2,200

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x20cm

2,300

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x15cm

2,200

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x12cm

2,000

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x8cm

1,900
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x5cm

1,500

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x27cm

2,300

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x17cm

2,100

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x16cm (hoặc 16x6x6cm)

2,100

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x12cm

1,700
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x6cm

900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp Giấy 5x5x5cm

700

Size nhỏ từ >10 đến 20cm

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 19 10 3

1,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x20x15 cm

4,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x15 cm

3,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x10cm

3,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x5cm

2,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x10cm

2,600

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x5cm

2,300

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 18x18x18cm

3,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 14x5x5cm

1,800

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 15x7x7cm

1,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 15x10x10cm

2,400

Size từ >21cm